Autor    Historická beletrie    Pro děti    Literatura faktu    CD & DVD    Talk Show    Objednávka
English version


Úvod
Životopis
Bibliografie
Fotogalerie
Kontakt

Samostatné publikace odborné a populárně naučné
Etnografický slovník 1. Domácí kuchyňské nářadí, nádobí a náčiní. In: Národní muzeum v Praze, 1987 (spoluautoři Violeta Kopřivová - Tomáš Grulich).
Památky národní minulosti. Průvodce historickou expozicí Národního muzea v Lobkovickém paláci. In: Národní muzeum v Praze 1987 (spoluautor Jiří Burian).
Zemědělské nářadí. Průvodce po sbírkovém fondu Muzea Šumavy. In: Muzeum Šumavy v Sušici, 1987.
Tradice lidové tvorby. In: Artia Praha, 1988 (spoluautor Alena Vondrušková).
Aus Böhmens Hain und Flur. In: Ethnographisches Museum Kittsee, 1989.
Památky národní minulosti. In: Národní muzeum v Praze a Panorama Praha, 1989 (spoluautoři Josef Kočí a kol.).
Slovník starého zemědělského nářadí, nástrojů a strojů (1750 - 1914) I. - II. In: Na pomoc muzejní práci. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 1989.
Život staré Šumavy. In: Západočeské nakladatelství Plzeň, 1989.
České sklo. Tradice a současnost. In: Crystalex Nový Bor, 1990 (spoluautor Antonín Langhamer).
Osudy agrárního politického hnutí. In: Státní zemědělské nakladatelství v Praze, 1990.
Církevní rok a lidové obyčeje. In: DONA České Budějovice, 1991.
Katovny a mučírny. In: Nakladatelství Svoboda - Libertas Praha, 1993.
Sklářství. In: Grada Publishing Praha, 2002.
Intimní historie od antiky po baroko. In: MOBA Brno 2007.
Život ve středověku. In: Albatros 2007.
Život ve staletích. 12. století. Lexikon historie. In: MOBA Brno 2009.
Život ve staletích. 13. století. Lexikon historie. In: MOBA Brno 2010.
Život ve staletích. 14. století. Lexikon historie. In: MOBA Brno 2011.
Život ve staletích. 15. století. Lexikon historie. In: MOBA Brno 2012.
Život ve staletích. 16. století. Lexikon historie. In: MOBA Brno 2014.
Breviář pozitivní anarchie.In: MOBA Brno 2016.
Průvodce českou historií. Město. In: Vyšehrad 2013 (spoluautor Alena Vondrušková).
Průvodce českou historií. Vesnice. In: Vyšehrad 2014 (spoluautor Alena Vondrušková).
Průvodce českou historií. Církev. In: Vyšehrad 2014 (spoluautor Alena Vondrušková).
Průvodce českou historií. Řemesla a výroba. In: Vyšehrad 2015 (spoluautor Alena Vondrušková).

Samostatné publikace - beletrie (uváděn vždy rok 1. vydání)
Pod literárním pseudonymem Jan Alenský:
Příběhy o úkladech a intrikách. Detektivky z časů dávno minulých. In: W-servis Praha, 1995.
Případ plzeňských mordů. Detektivka z časů dávno minulých. In: W-servis Praha, 1995.
Případ nešťastného šlechtice. Detektivka z časů dávno minulých. In: W-servis Praha, 1995.
Falešný tolar. In: W-servis Praha, 1995.
Osudný turnaj. In: W-servis Praha, 1995.
Pod vlastním jménem Vlastimil Vondruška:
Dýka s hadem. In: MOBA Brno, 2002.
Mezi tiárou a orlicí. In: MOBA Brno, 2003.
Záhada zlaté štoly. In: MOBA Brno, 2003.
Zdislava a ztracená relikvie. In: MOBA Brno, 2003.
Slavné bitvy českých panovníků. In: Albatros, 2003.
Adventní kletba. In: MOBA Brno, 2004.
Znamení rožmberské růže. In: MOBA Brno, 2004.
Vražba v ambitu. In: MOBA Brno 2005.
Prodavači ostatků. In: MOBA Brno 2005.
Slavná sídla české šlechty. In: Albatros 2005.
Strana štěstí. In: MOBA Brno 2005.
Olomoucký bestiář. In: MOBA Brno 2006.
Fiorella a bratrstvo křišťálu. In: Albatros 2006.
Letopisy královské komory I. In: MOBA Brno 2006.
Sběratelé ostatků. In: MOBA Brno 2006.
Strážci boleslavského mysteria. In: MOBA Brno 2007.
Letopisy Královské komory II. In: MOBA Brno 2007.
Vládcové ostatků. In: MOBA Brno 2007.
Fiorella a záhada mrtvého netopýra. In: Albatros 2007.
Román o růži. In: MOBA Brno 2008.
Krev na lopuchu. In: MOBA Brno 2008.
Letopisy Královské komory III. In: MOBA Brno 2008.
Pečeť smrti. In: MOBA Brno 2009.
Znamení Jidáš. In: MOBA Brno 2009.
Jménem krále. In: MOBA Brno 2009.
Letopisy Královské komory IV. In: MOBA Brno 2009.
Tajemství abatyše z Assisi. In: MOBA Brno 2010.
Zloději ostatků. In: MOBA Brno 2010.
Letopisy Královské komory V. In: MOBA Brno 2010.
Apage satanas! In: MOBA Brno 2010.
Letopisy Královské komory VI. In: MOBA Brno 2011.
Prokletí brněnských řeholníků. In: MOBA Brno 2011.
Klášterní madrigal. In: MOBA Brno 2011.
Přemyslovská epopej I. Velký král Přemysl I. Otakar. In: MOBA Brno 2011.
Podivná svatba na Lichnici. In: MOBA Brno 2012.
Králův dluh. In: MOBA Brno 2012.
Osmanský tábor. In: MOBA Brno 2012.
Fiorella a hřbitov upírů. In: MOBA Brno 2012.
Přemyslovská epopej II. Jednooký král Václav I. In: MOBA Brno 2013.
Přemyslovská epopej III. Král rytíř Přemysl II. Otakar. In: MOBA Brno 2013.
Krev na kapradí. In: MOBA Brno 2013.
Msta písecké panny. In: MOBA Brno 2013.
Ulička hanby. In: MOBA Brno 2013.
Přemyslovská epopej IV. Král básník Václav II.In: MOBA Brno 2013.
Ďáblův sluha. In: MOBA Brno 2014.
Smrt ve Vratislavi. In: MOBA Brno 2014.
Husitská epopej I. Za časů krále Václava IV. In: MOBA Brno 2014.
Ještě že nejsem kat. In: MOBA Brno 2014.
Zločin na Bezdězu. In: MOBA Brno 2015.
Oldřich z Chlumu. Román a skutečnost. In: MOBA Brno 2015.
Husitská epopej II. Za časů hejtmana Jana Žižka. In: MOBA Brno 2015.
Husitská epopej III. Za časů císaře Zikmunda. In: MOBA Brno 2015.
Jáchymovští démoni. In: MOBA Brno 2016.
Mrtvý posel. In: MOBA Brno 2016.
Nitranská brána smrti. In: MOBA Brno 2016.
Husitská epopej IV. Za časů bezvládí. In: MOBA Brno 2016.
Fiorella a dům ztracených duší. In: MOBA Brno 2016.
Dobronínské morytáty. In: MOBA Brno 2017.
Husitská epopej V. Za časů Ladislava Pohrobka. In: MOBA Brno 2017.

Odborné studie a články
Bydlení venkovského lidu na roudnickém panství v polovině 18. století. In: Litoměřicko 27 - 30, 1981 - 1984, s. 111 - 120.
Dvacet pět let práce s dotazníky NSČ (1958 - 1983). In: Národopisný věstník československý I (43), 1984, s. 53 - 56.
Dvě etapy zlepšování nářadí a zavádění strojů v tradičním zemědělství v Čechách v 19. století. In: Museum vivum II., Agricultura carpatica IV., Rožnov pod Radhoštěm 1987, s. 136 - 14.
Etnografický slovník pro práci v muzeích. In: Muzejní a vlastivědná práce 25, č. 2, 1987, s. 85 - 90.
Faktorová analýza a stabilní katastr. (Jedna z možností matematického zpracování a interpretace katastrů). In: Archivní časopis 35, č. 4, 1985, s. 203 - 210.
Hospodářské faktory vývoje západních Čech z teritoriálního hlediska formování zemědělských výrobních oblastí v 1. polovině 19. století. In: Minulostí Západočeského kraje 23, 1987, s. 113 - 126.
Hospodářství obecního dvora města Slaného v letech 1690 - 1715. In: Středočeský sborník historický 13, 1978, s. 287 - 297.
Chov ovcí v Rodopech. In: Lidé a země 32, č. 8, 1983, s. 345 - 348.
Jeden z pramenů národopisu (Lidová kultura v cestopisech konce 18. stol.). In: Umění a řemesla, č. 1, 1988, s. 62 - 64.
K etnografické regionalizaci středních Čech. In: Vlastivědný sborník Podbrdska 38 - 39, 1987, s. 19 - 26.
K otázce vývoje lidového oděvu. In: Zborník Slovenského národného múzea 78, Etnografie 25, 1984, s. 71 - 86.
K problematice rozšíření obilní kosy v 19. století. In: Národopisné aktuality 19, č. 4, 1982, s. 273 - 278.
Lidová termionologie nářadí k čistění obilí podle údajů dotazníků NSČ (Vějačka, čistící mlýnek, síto). In: Národopisný věstník československý I (43), 1984, s. 30 - 40.
Lidový oděv na českokrumlovském panství na konci 18. a na počátku 19. století. (Možnosti etnografické interpretace písemných pramenů). In: Národopisné aktuality 21, č. 3, 1984, s. 153 - 160.
Lihovarnictví v Čechách v první polovině 19. století. In: Konzervárny a lihovary koncerna Praha. Sborník, praha 1988, s. 43 - 54.
Možnosti etnografické interpretace duplikátu stabilního katastru. In: Archivní časopis 32, č. 3, 1982, s. 148 - 154.
Nejstarší bulharská hlavní města. In: Lidé a země 30, č. 1, 1981, s. 18 - 22.
Několik poznámek k teoretickým východiskům třídění předmětů lidové hmotné kultury. Muzejní a vlastivědná práce 20, č. 3, 1982, s. 142 - 146.
Některé archivní doklady ke studiu lidového oděvu v severozápadních Čechách na konci 18. a na počátku 19. století. In: Zprávy a studie Krajského muzea v Teplicích 16, 1985, s. 123 - 142.
Obilní roubíky. In: Zpravodaj pro lidové umělecké výrobce č. 3, 1981, s. 16 - 18.
Obraz venkovského zemědělství v oblasti Brd a jejich podhoří podle materiálů duplikátu stabilního katastru. In: Vlastivědný sborník Podbrdska 25, 1983, s. 5 - 16.
Olejny v Čechách na konci feudalismu a na počátku kapitalismu. In. Muzejní a vlastivědná práce 23, č. 1, 1985, s. 23 - 31.
Organizace výmlatu obilí na jihočeských schwarzenberských panstvích v 18. století. In: Jihočeský sborník historický 51, č. 3, 1982, s. 144 - 153.
Počátky zemědělské revoluce. In: Počátky českého národního obrození 1770 - 1791, Praha 1990, s. 20 - 32.
Polští Tataři na Podlesí. In: Lidé a země 31, č. 5, 1982, s. 226 - 229.
Pozůstatky tradičních pověr a zvyků spojených s chovem skotu na severozápadní Šumavě v 1. polovině 20. století. In: Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I., 1989, s. 88 - 101.
Problematika homogennosti zemědělských výrobních oblastí v Čechách v 1. polovině 19. století. In: Hospodářské dějiny 12, 1984, s. 379 - 406.
Proměny tradičního zemědělství. In: Jihočeská vlastivěda, Řada A - národopis, České Budějovice 1987, s. 45 - 56.
Renesance rádla v první polovině 19. století. (Poznámka k etnografickému atlasu I.). In: Národopisné aktuality 23, č. 1, 1986, s. 13 - 19.
Ruční žňové nářadí na území Čech před nástupem a v průběhu zemědělské revoluce. In: Vědecké práce Zemědělského muzea 23, 1983, s. 193 - 218.
Smlouva s ovčáckým mistrem na p. Hluboká v r. 1726. In: Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 18, č. 3, 1981, s. 174 - 175.
Staré formy tradičního zemědělského nářadí poddanských usedlostí na vimperském panství koncem 18. století. . In: Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 19, č. 1, 1982, s. 4 - 7.
Staré techniky zpracování průmyslových plodin I. In: Zpravodaj pro lidové umělecké výrobce, č. 4, 1980, s. 31 - 34.
Staré techniky zpracování průmyslových plodin II. In: Zpravodaj pro lidové umělecké výrobce, č. 1, 1981, s. 23 - 25.
Staré techniky zpracování průmyslových plodin III. In: Zpravodaj pro lidové umělecké výrobce, č. 2, 1981, s. 28 - 31.
Staré zemědělské stroje (do r. 1914) I. In: Muzejní a vlastivědná práce 23, č. 4, 1985, s. 222 - 227.
Staré zemědělské stroje (do r. 1914) II. In: Muzejní a vlastivědná práce 24, č. 1, 1986, s. 19 - 23.
Staré zemědělské stroje (do r. 1914) III. In: Muzejní a vlastivědná práce 24, č. 2, 1986, s. 94 - 97.
Struktura zemědělských plodin na rustikálu v 1. polovin+ 19. století podle Stabilního katastru. In: Vědecké práce Zemědělského muzea 27, 1987 - 8, s. 59 - 74.
Teritoriální aspekty rozdílné dynamiky rozpadu systému tradiční lidové kultury v Čechách. In: Národopisné informácie 1/84, s. 35 - 44.
Tradiční nástroje k výmlatu obilí (cep). In: Muzejní a vlastivědná práce 22, č. 2, 1984, s. 91 - 100.
Tradiční žňové nástroje. In: Muzejní a vlastivědná práce 20, č. 2, 1982, s. 83 - 92.
Tradiční žňové nástroje v Podkrkonoší. (K vymezení východočeské oblasti výskytu obilního srpu v polovině 19. století). In: Člověk a kultura v Krkonoších a krkonošském podhůří I., Zpravodaj KSVI pro etnografii a folkloristiku, Praha 1985, s. 65 - 79.
Tvorba etnografického názvosloví. (Zásady vytváření pojmů pro muzejní definiční slovník předmětů lidové hmotné kultury). In: Národopisný věstník československý 3 (45), 1986, s. 20 - 26.
Úvaha o chápání regionality lidové hmotné kultury. In: Muzeum a současnost 8, 1985, s. 165 - 181.
Úvaha o charakteru tzv. tradičnosti lidové hmotné kultury ve středních Čechách. Muzeum a osučasnost 9, 1986, s. 163 - 172.
Vliv přírodních podmínek na základní orientaci rustikálního zemědělství v Čechách v 1. polovině 19. století. In: Československý časopis historický 32, č. 1, 1984, s. 78 - 103.
Výroba oleje na panstvích Český Krumlov a Libějovice v 18. a 19. století. In: Jihočeský sborník historický 52, č. 3, 1983, s. 109 - 115.
Vývoj bramborářství na Podblanicku a v západní části Českomoravské vrchoviny. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 25, 1984, s. 223 - 235.
Vývoj národopisu v Německu a Rakousku (1750 - 1945). In: Sborník Národního muzea v Praze, Řada A - Historie, 45, č. 3, 1986, s. 97 - 166.
Základní rysy zemědělské výroby v Čechách v letech 1781 - 1848. In: Hospodářské dějiny 17, 1989, s. 7 - 69.
Zemědělská revoluce na rustikálu v 1. polovině 19. století. In: Sborník historický 31, 1985, s. 83 - 136.
Zemědělská výroba na rustikálu v jižních Čechách na konci 18. a v 1. polovině 19. století. In: Jihočeský sborník historický 49, č. 4, 1980, s. 225 - 245.
Ze života panských ovčáků na schwarzenberských panstvích v jižních Čechách v 18. století. In: Jihočeský sborník historický 54, č. 2, 1984, s. 105 - 106.
Žně na smečenském panství v roce 1649. In: Středočeský sborník historický 14, 1979, s. 165 - 174.
  e-mail :