Autor    Historická beletrie    Pro děti    Literatura faktu    CD & DVD    Talk Show    Objednávka
English version
Breviář pozitivní anarchie
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2016
počet stran: 336

Cena: 299 Kč

I když by asi přesnější název pro tuto knihu byl Ideologie v době uprchlické krize, nechci se podbízet bulvárně laděným titulem. Ve své nové knize se snažím především o objektivitu. Na základě faktů přesvědčivě dokazuji, že se na cestě, kterou v posledním desetiletí kráčí evropská společnost, opakují fatální chyby našich předků. Mnohé z toho se nám samozřejmě líbit nemusí, ale Adam a Eva byli kdysi vyhnáni z ráje a od té doby se nikomu nepodařilo se tam vrátit. A rozhodně se to nemůže povést současným vládcům, kteří mnohdy činí nesmyslné kroky. Naše momentální směřování rozhodně do ráje nevede, přesto tato kniha nešíří poplašné zprávy, ale je “pouze” historickou analýzou.Jařmo, parkán, trdlice
aneb výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění

Alena Vondrušková
fotografie Vlastimil Vondruška

nakladatelství Grada
rok vydání: 2011
počet stran: 200
Cena: 389 Kč


Zajímá vás původ předmětů, s nimiž se setkáváte na hradech, zámcích a v muzeích? Nevíte, k čemu sloužily věci, ukryté na půdě vaší chalupy? Rádi se díváte na historické filmy a uvítali byste více informací o architektuře, nábytku či dobovém oblečení? Odpovědi najdete v tomto abecedně uspořádaném slovníku, který obsahuje několik set výrazů známých, povědomých i téměř zapomenutých. Od běžných slovníků se liší především velkým množstvím fotografií, které doprovázejí všechna hesla, a umožňují mnohem lepší představu než pouhý slovní popis. Jednotlivá hesla vysvětlují funkci i způsob používání předmětů, zařazují je do historického kontextu a všímají si také zajímavé etymologie názvů.
Český lidový a církevní rok
Alena Vondrušková
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2015
počet stran: 305
Cena: 399 Kč

Knížka mé ženy je napsaná velice příjemně (stejně, jako se mnou Alenka jedná doma) a jsou v ní skvělé fotky (skromně podotýkám, že mnohé jsou z mé ruky). A teď seriózně - je to první pokus o pohled na život lidí z obou úhlů pohledu - církevního i lidového. Kdysi se to oddělovalo (církevní byl přece špatný...), ale v praxi to byl jeden svět a teprve když se ty věci propojí, získávají často svou logiku. Včetně naprosto nové typologie, kterou má žena vytvořila. Kniha se snaží o maximální historickou přehlednost a sleduje vývoj svátků od středověku s jejich renesančními a barokními proměnami až do dnešní doby.

  Lexikon Život ve staletích  

Bohatě ilustrovaný sedmidílný Lexikon historie představuje život v českých zemích v době feudalismu od počátků českého státu až do zrušení nevolnictví. Na rozdíl od jiných historických monografií se věnuje netradičnímu pohledu na proměny běžného života vládnoucích vrstev, duchovenstva i prostého lidu. Každému století je věnován jeden díl, který se snaží ukázat souvislosti životního stylu s přírodními i materiálními podmínkami.
Lexikon vychází nejen z tradičních písemných pramenů, ale využívá i experimentální historickou archeologii, poznatky moderních analýz hmotných dokladů a výsledky dalších společenských věd. Nejde tedy o klasickou učebnici, ale o moderní příručku v duchu 21. století.
Autor, historik a současně spisovatel historických románů, v tomto lexikonu spojil dlouholetou odbornou erudici s vypravěčským uměním a vytvořil ojedinělou práci, která přehledně a současně zajímavě přibližuje dějiny a život našich předků. Text doprovází řada fotografií, kreseb, plánků a ukázek z dobových pramenů.

Z obsahu
Krajina a lidé - Sídla a stavby - Interiér a bydlení - Víra a chrám - Odívání a móda - Krášlení a hygiena - Obstarávání potravin - Kuchyně a stolování - Suroviny a řemesla - Obchod a doprava - Vzdělanost a písemnictví - Válečnictví a zbraně - Spravedlnost a násilí - Zábava a slavnosti - Rodina a děti - Láska a erotika - Stát a národ12. století (první díl lexikonu Život ve staletích)  
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2009
počet stran: 128, formát A4
Cena: 399 Kč13. století (druhý díl lexikonu Život ve staletích)
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2010
počet stran: 128, formát A4
Cena: 399 Kč


14. století (třetí díl lexikonu Život ve staletích)
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2011
počet stran: 128, formát A4
Cena: 399 Kč


Recenze


15. století (čtvrtý díl lexikonu Život ve staletích)
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: květen 2012
počet stran: 128, formát A4
Cena: 399 Kč


16. století (pátý díl lexikonu Život ve staletích)
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2014
počet stran: 128, formát A4
Cena: 399 KčPrůvodce českou historií – Město
nakladatelství Vyšehrad Praha
rok vydání: 2013
počet stran: 200
Cena: 398 Kč


První kniha netradičně koncipovaných encyklopedií o české minulosti. V prvním díle představujeme spolu s mou ženou Alenkou vývoj měst od raného středověku do 19. století, proměny základních městských staveb a život městské společnosti. Kniha obsahuje cca 600 fotografií, tabulky a výkladové slovníky.Průvodce českou historií – Vesnice
nakladatelství Vyšehrad Praha
rok vydání: 2014
počet stran: 200
Cena: 399 Kč


Druhý díl netradičně koncipovaných encyklopedií o české minulosti (první byl věnovaný městu). V této knize představujeme spolu s mou ženou Alenkou vývoj vesnice od raného středověku do 19. století, proměny základních vesnických obytných, hospodářských i veřejných staveb, základní regionální typy lidové architektury a vývoj zemědělství. Kniha obsahuje cca 600 fotografií, tabulky a výkladové slovníky.Průvodce českou historií – Církev
nakladatelství Vyšehrad Praha
rok vydání: 2014
počet stran: 200
Cena: 399 Kč


Třetí díl netradičně koncipovaných encyklopedií o české minulosti (první byl věnovaný městu a druhý vesnici). V této knize představujeme spolu s mou ženou Alenkou vývoj církve od raného středověku do 19. století, proměny základních církevních staveb a chrámového prostoru, vývoj liturgie, liturgických předmětů, parament, kléru i řeholních řádů. Kniha obsahuje cca 600 fotografií, tabulky a výkladové slovníky.Průvodce českou historií – Řemesla a výroba
nakladatelství Vyšehrad Praha
rok vydání: 2015
počet stran: 200
Cena: 399 Kč


Čtvrtý díl netradičně koncipovaných encyklopedií o české minulosti (první byl věnovaný městu, druhý vesnici a třetí církvi). V této knize představujeme spolu s mou ženou Alenkou vývoj tradičních rukodělných výrob, řemesel a manufakturní výroby od nejstarších časů do 19. století. Snažíme se představit proměny technologií, materiálu, ale také společenské vztahy, vzhled dílen, budov a technického vybavení a uvádíme i různé zajímavosti a kuriozity. Kniha obsahuje cca 600 fotografií, tabulky a výkladové slovníky.Intimní historie od antiky po baroko
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2007
počet stran: 240
Cena: 269 Kč


I když nám historie zanechala řadu zpráv o intimním a soukromém životě, učebnice a vědecká díla mlčí. Kniha Intimní historie se pokouší tuto mezeru odstranit. Souborně se zabývá vývojem stolování, dějinami mytí, toalet, holení a stříhání vlasů, spodního prádla, přípitků, nevěstinců, milostných praktik, antikoncepce, koupání, líčení i zábavy ve středověku. Sleduje, jak se postupně přirozené lidské úkony stávaly společenským tabu a jak se rodil ostych a stud. To vše na rozsáhlém materiálu z celé Evropy čtenářsky přístupnou a zábavnou formou.Církevní rok a lidové obyčeje
nakladatelství Dona České Budějovice
rok vydání : 1991, 2005 (2.upravené vydání)
počet stran : 95
cena: 225 Kč


Velmi oblíbená knížka s podtitulem "Kalendárium světců a světic, mučedníků a mučednic, pojednávající o víře českého lidu k nim, jakož i o liturgii katolické" přináší přehledným a čtivým způsobem průběh svátků a lidových zvyků. Doplněno mnoha ukázkami a ilustracemi Františka Skály, originální grafická úprava Milan Kopřiva.


Život staré Šumavy
nakladatelství Vyšehrad Praha
rok vydání : 2014
počet stran : 254
cena: 299 Kč


Upravené a značně rozšířené vydání vůbec mé první populárně-naučné knihy, kterou jsem věnoval životu na Šumavě. Součástí je téměř stovka historických fotografií ze sbírek Muzea Šumavy v Sušici.


Život ve středověku. Průvodce základními pojmy.
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání : 2014
počet stran : 350
cena: 299 Kč


Druhé rozšířené vydání (první vyšlo v edici OKO), bohatě ilustrováno. Poskytuje úplný přehled o základních pojmech, termínech a předmětech, které se objevují v románech ze středověku, ale i v učebnicích (kde jsou často vysvětleny hodně nesrozumitelně).

  Rozebrané tituly  

Rodinné svátky a oslavy
Alena Vondrušková
nakladatelství Albatros
rok vydání: 2010
počet stran: 340
Cena: 249 Kč


Přehled rodinných svátků v průběhu lidského života od narození až po smrt. Vývoj oslav, historické souvislosti a zajímavosti i současné zvyky. Kniha si kromě oblíbených životních mezníků jako narození nebo svatba (včetně historie rozvodů) všímá i svátků malých dětí, období dospívání a ukončení školy, ale i svátků seniorů včetně odchodu na odpočinek.Slavné bitvy českých panovníků
nakladatelství Albatros
rok vydání: 2003
počet stran: 304
Cena: 225 Kč


Kniha netradičním způsobem popisuje devět významných bitev českého středověku. Každá z nich je zpracována literární formou povídky, k níž je přidán populárně-naučný výklad souvislostí bitvy i širších okolností, slovník zajímavostí a přehled dalších historických údajů. V závěru každé kapitoly je popis procházky v současné krajině, kde se bitva odehrála s popisem stop, které dávné vojenské střetnutí zanechalo. Kniha je doplněna bohatou obrazovou dokumentací.
Slavná sídla české šlechty
nakladatelství Albatros
rok vydání: 2005
počet stran: 316
Cena: 225 Kč


Zpracováním navazuje na starší titul o významných bitvách. Kniha se věnuje životu rytířů a popisuje dvanáct významných hradů (Bečov nad Teplou, Bouzov, Český Šternberk, Housku, Konopiště, Kost, Lemberk, Pecku, Pernštejn, Rožmberk, Švihov a Trosky). Kniha není průvodce po památkách, ale popisuje život lidí a poradí, čeho si všimnout, pokud s dětmi příslušný hrad navštívíte. Ale pokud se do knihy začtou dospělí, překvapí určitě i je.


Život ve středověku
nakladatelství Albatros
rok vydání: 2007
počet stran: 400
Cena: 225 Kč


Kniha vydaná v rámci oblíbené edice OKO, které nabízí již po mnoho let přehledné encyklopedie pro děti i dospělé. V knize je abecedně seřazeno více než 200 hesel s obrázky, popisujícími základní předměty ze života lidí ve středověku - od bydlení, oblékání, kuchyně a zábavy až po zemědělství a řemeslo. Čtenář zde najde i hesla z náboženského života, dobového umění, správy, písemnictví, vojenství a dalších oborů lidské činnosti.


Sklářství
nakladatelství Grada Publishing
rok vydání : 2002
počet stran : 273

Cena : 180 Kč

První publikace na českém trhu, která spojuje popis technologie výroby a dekorování skla s historickým vývojem sklářství. Obsahuje rovněž přehled vývoje významných skláren u nás i ve světě, tabulku základních tvarů skla, rejstřík osobností.

České sklo
vydal Crystalex Nový Bor
rok vydání :
počet stran : 190


Výpravná publikace s množstvím barevných fotografií zahrnuje vývoj českého sklářství od jeho počátků až do konce 20. století (období od roku 1918 zpracoval spoluautor Antonín Langhamer).
Vyšla v několika jazykových mutacích a v současné době je již rozebrána.
Katovny a mučírny
nakladatelství Svoboda - Liberta Praha
rok vydání : 1992
počet stran : 70


Zajímavé čtení o středověkých, renesančních i barokních šatlavách, mučírnách i popravištích, právě tak jako o způsobech prosazování spravedlnosti a trestech za spáchané zločiny. Doplněno dobovými ilustracemi a úryvky z pramenů.
Osudy agrárního politického hnutí
Státní zemědělské nakladatelství Praha
rok vydání : 1990
počet stran : 64


Stručné dějiny agrární strany od jejího založení až do konce II. světové války. Historické souvislosti vzniku agrarismu. Biografie významných osobností agrárního hnutí.
Památky národní minulosti
Národní muzeum v Praze
rok vydání : 1989
počet stran : 276


Výpravná publikace (spoluautor J. Kočí a kolektiv) představuje české dějiny do roku 1848 a významné exponáty a dokumenty jednotlivých historických epoch.
Památky národní minulosti
Národní muzeum v Praze - katalog výstavy
rok vydání : 1989
počet stran : 170


Průvodce v té době novou historickou expozicí Národního muzea v Lobkovickém paláci na Pražském hradě (spoluautor Jiří Burian), na jejímž vzniku se autor podílel i jako odborný scénárista.
Aus Böhmens Hain und Flur
Ethnographisches Museum Kitsee
rok vydání : 1989
počet stran : 40


Katalog výstavy (spolu s V. Kopřivovou) české lidové kultury v rakouském muzeu na zámku v Kittsee. Nástin vývoje české lidové hmotné kultury.
Život staré Šumavy
Západočeské nakladatelství v Plzni
rok vydání : 1989
počet stran : 246


Vyprávění o dávných obyvatelích Šumavy, o jejich obživě a způsobu života i o tom, jak se dovedli bavit. Reálie života na Šumavě doplňují úryvky z kronik, starých smluv a sporů či lidové písně. Ilustrace František Skála.
Slovník starého zemědělského nářadí, nástrojů a strojů (1750 - 1914)
vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
rok vydání : 1989
2 díly
počet stran : 473


Základní příručka pro odborné pracovníky, doplněná množstvím kreseb. Ve vyčerpávajícím přehledu uvádí třídění zemědělského nářadí včetně popisů, vývoje, terminologie i okolnostech jeho používání.
Tradice lidové tvorby
nakladatelství Artia
rok vydání : 1988
počet stran : 190


Výpravná publikace o lidové hmotné kultuře v Čechách a na Moravě (spoluautorka Alena Vondrušková) shrnuje textem i bohatým obrazovým materiálem přehled lidové architektury, lidové umělecké výroby, typy tradičního oděvu i způsob obživy.
Zemědělské nářadí. Průvodce po sbírkovém fondu Muzea Šumavy.
Muzeum Šumavy Sušice
rok vydání : 1987
počet stran : 136


Na základě zpracování rozsáhlé sbírky tradičního šumavského zemědělského nářadí představuje formou katalogových popisů jednotlivé sbírkové předměty. Součástí je rozsáhlá studie o tradičním šumavském zemědělství.
Etnografický slovník I. Domácí kuchyňské nářadí, nádobí a náčiní.
Národní muzeum v Praze
rok vydání : 1987
počet stran : 70


Spolu s V. Kopřivovou a T. Grulichem. Průkopnické dílo, které se jako první pokouší systemizovat názvosloví jedné z oblastí tradiční lidové hmotné kultury. Na základě koncepce této publikace vznikaly později slovníky dalších celků.


  e-mail :