Autor    Historická beletrie    Pro děti    Literatura faktu    CD & DVD    Talk Show    Objednávka
English version
Breviář pozitivní anarchie
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2016
počet stran: 336

Cena: 299 Kč

I když by asi přesnější název pro tuto knihu byl Ideologie v době uprchlické krize, nechci se podbízet bulvárně laděným titulem. Ve své nové knize se snažím především o objektivitu. Na základě faktů přesvědčivě dokazuji, že se na cestě, kterou v posledním desetiletí kráčí evropská společnost, opakují fatální chyby našich předků. Mnohé z toho se nám samozřejmě líbit nemusí, ale Adam a Eva byli kdysi vyhnáni z ráje a od té doby se nikomu nepodařilo se tam vrátit. A rozhodně se to nemůže povést současným vládcům, kteří mnohdy činí nesmyslné kroky. Naše momentální směřování rozhodně do ráje nevede, přesto tato kniha nešíří poplašné zprávy, ale je “pouze” historickou analýzou.Epištoly o elitách a lidu
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2018
počet stran: 259

Cena: 299 Kč

Volné pokračování knihy Breviář pozitivní anarchie, které se věnuje současnosti z pohledu dvou odlišných vrstev – elity a lidu. Autor uvádí titul slovy: “Elitu chápu jako skupinu lidí, která díky svému mocenskému postavení určuje běh života lidí. Lid, to jsou ti ostatní, jejichž běh života je určován vládci. Dostává se mu poznání z úst učenců a těší ho tvorba talentovaných umělců. Pokud však elity vnucují lidem postoje, poznání a zábavu, s nimiž bytostně nesouhlasí, nerozumí jim a nemíní je přijmout za své, reptá. V takových dobách pak vycházejí knihy podobné této”.Jařmo, parkán, trdlice
aneb výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění

Alena Vondrušková
fotografie Vlastimil Vondruška

nakladatelství Grada
rok vydání: 2011
počet stran: 200
Cena: 389 Kč


Zajímá vás původ předmětů, s nimiž se setkáváte na hradech, zámcích a v muzeích? Nevíte, k čemu sloužily věci, ukryté na půdě vaší chalupy? Rádi se díváte na historické filmy a uvítali byste více informací o architektuře, nábytku či dobovém oblečení? Odpovědi najdete v tomto abecedně uspořádaném slovníku, který obsahuje několik set výrazů známých, povědomých i téměř zapomenutých. Od běžných slovníků se liší především velkým množstvím fotografií, které doprovázejí všechna hesla, a umožňují mnohem lepší představu než pouhý slovní popis. Jednotlivá hesla vysvětlují funkci i způsob používání předmětů, zařazují je do historického kontextu a všímají si také zajímavé etymologie názvů.
Český lidový a církevní rok
Alena Vondrušková
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2015
počet stran: 305
Cena: 399 Kč

Knížka mé ženy je napsaná velice příjemně (stejně, jako se mnou Alenka jedná doma) a jsou v ní skvělé fotky (skromně podotýkám, že mnohé jsou z mé ruky). A teď seriózně - je to první pokus o pohled na život lidí z obou úhlů pohledu - církevního i lidového. Kdysi se to oddělovalo (církevní byl přece špatný...), ale v praxi to byl jeden svět a teprve když se ty věci propojí, získávají často svou logiku. Včetně naprosto nové typologie, kterou má žena vytvořila. Kniha se snaží o maximální historickou přehlednost a sleduje vývoj svátků od středověku s jejich renesančními a barokními proměnami až do dnešní doby.

  Lexikon Život ve staletích  

Bohatě ilustrovaný sedmidílný Lexikon historie představuje život v českých zemích v době feudalismu od počátků českého státu až do zrušení nevolnictví. Na rozdíl od jiných historických monografií se věnuje netradičnímu pohledu na proměny běžného života vládnoucích vrstev, duchovenstva i prostého lidu. Každému století je věnován jeden díl, který se snaží ukázat souvislosti životního stylu s přírodními i materiálními podmínkami.
Lexikon vychází nejen z tradičních písemných pramenů, ale využívá i experimentální historickou archeologii, poznatky moderních analýz hmotných dokladů a výsledky dalších společenských věd. Nejde tedy o klasickou učebnici, ale o moderní příručku v duchu 21. století.
Autor, historik a současně spisovatel historických románů, v tomto lexikonu spojil dlouholetou odbornou erudici s vypravěčským uměním a vytvořil ojedinělou práci, která přehledně a současně zajímavě přibližuje dějiny a život našich předků. Text doprovází řada fotografií, kreseb, plánků a ukázek z dobových pramenů.

Z obsahu
Krajina a lidé - Sídla a stavby - Interiér a bydlení - Víra a chrám - Odívání a móda - Krášlení a hygiena - Obstarávání potravin - Kuchyně a stolování - Suroviny a řemesla - Obchod a doprava - Vzdělanost a písemnictví - Válečnictví a zbraně - Spravedlnost a násilí - Zábava a slavnosti - Rodina a děti - Láska a erotika - Stát a národ12. století (první díl lexikonu Život ve staletích)  
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2009
počet stran: 128, formát A4
Cena: 399 Kč13. století (druhý díl lexikonu Život ve staletích)
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2010
počet stran: 128, formát A4
Cena: 399 Kč


14. století (třetí díl lexikonu Život ve staletích)
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2011
počet stran: 128, formát A4
Cena: 399 Kč


Recenze


15. století (čtvrtý díl lexikonu Život ve staletích)
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: květen 2012
počet stran: 128, formát A4
Cena: 399 Kč


16. století (pátý díl lexikonu Život ve staletích)
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2014
počet stran: 128, formát A4
Cena: 399 Kč

VyprodánoPrůvodce českou historií – Město
nakladatelství Vyšehrad Praha
rok vydání: 2013
počet stran: 200
Cena: 398 Kč


První kniha netradičně koncipovaných encyklopedií o české minulosti. V prvním díle představujeme spolu s mou ženou Alenkou vývoj měst od raného středověku do 19. století, proměny základních městských staveb a život městské společnosti. Kniha obsahuje cca 600 fotografií, tabulky a výkladové slovníky.Průvodce českou historií – Vesnice
nakladatelství Vyšehrad Praha
rok vydání: 2014
počet stran: 200
Cena: 399 Kč


Druhý díl netradičně koncipovaných encyklopedií o české minulosti (první byl věnovaný městu). V této knize představujeme spolu s mou ženou Alenkou vývoj vesnice od raného středověku do 19. století, proměny základních vesnických obytných, hospodářských i veřejných staveb, základní regionální typy lidové architektury a vývoj zemědělství. Kniha obsahuje cca 600 fotografií, tabulky a výkladové slovníky.Průvodce českou historií – Církev
nakladatelství Vyšehrad Praha
rok vydání: 2014
počet stran: 200
Cena: 399 Kč


Třetí díl netradičně koncipovaných encyklopedií o české minulosti (první byl věnovaný městu a druhý vesnici). V této knize představujeme spolu s mou ženou Alenkou vývoj církve od raného středověku do 19. století, proměny základních církevních staveb a chrámového prostoru, vývoj liturgie, liturgických předmětů, parament, kléru i řeholních řádů. Kniha obsahuje cca 600 fotografií, tabulky a výkladové slovníky.Průvodce českou historií – Řemesla a výroba
nakladatelství Vyšehrad Praha
rok vydání: 2015
počet stran: 200
Cena: 399 Kč


Čtvrtý díl netradičně koncipovaných encyklopedií o české minulosti (první byl věnovaný městu, druhý vesnici a třetí církvi). V této knize představujeme spolu s mou ženou Alenkou vývoj tradičních rukodělných výrob, řemesel a manufakturní výroby od nejstarších časů do 19. století. Snažíme se představit proměny technologií, materiálu, ale také společenské vztahy, vzhled dílen, budov a technického vybavení a uvádíme i různé zajímavosti a kuriozity. Kniha obsahuje cca 600 fotografií, tabulky a výkladové slovníky.Intimní historie od antiky po baroko
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2007
počet stran: 240
Cena: 299 Kč


I když nám historie zanechala řadu zpráv o intimním a soukromém životě, učebnice a vědecká díla mlčí. Kniha Intimní historie se pokouší tuto mezeru odstranit. Souborně se zabývá vývojem stolování, dějinami mytí, toalet, holení a stříhání vlasů, spodního prádla, přípitků, nevěstinců, milostných praktik, antikoncepce, koupání, líčení i zábavy ve středověku. Sleduje, jak se postupně přirozené lidské úkony stávaly společenským tabu a jak se rodil ostych a stud. To vše na rozsáhlém materiálu z celé Evropy čtenářsky přístupnou a zábavnou formou.Církevní rok a lidové obyčeje
nakladatelství Dona České Budějovice
rok vydání : 1991, 2005 (2.upravené vydání)
počet stran : 95
cena: 225 Kč


Velmi oblíbená knížka s podtitulem "Kalendárium světců a světic, mučedníků a mučednic, pojednávající o víře českého lidu k nim, jakož i o liturgii katolické" přináší přehledným a čtivým způsobem průběh svátků a lidových zvyků. Doplněno mnoha ukázkami a ilustracemi Františka Skály, originální grafická úprava Milan Kopřiva.


Život staré Šumavy
nakladatelství Vyšehrad Praha
rok vydání : 2014
počet stran : 254
cena: 299 Kč


Upravené a značně rozšířené vydání vůbec mé první populárně-naučné knihy, kterou jsem věnoval životu na Šumavě. Součástí je téměř stovka historických fotografií ze sbírek Muzea Šumavy v Sušici.


Život ve středověku. Průvodce základními pojmy.
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání : 2014
počet stran : 350
cena: 299 Kč


Druhé rozšířené vydání (první vyšlo v edici OKO), bohatě ilustrováno. Poskytuje úplný přehled o základních pojmech, termínech a předmětech, které se objevují v románech ze středověku, ale i v učebnicích (kde jsou často vysvětleny hodně nesrozumitelně).

  Rozebrané tituly  

Rodinné svátky a oslavy
Alena Vondrušková
nakladatelství Albatros
rok vydání: 2010
počet stran: 340
Cena: 249 Kč


Přehled rodinných svátků v průběhu lidského života od narození až po smrt. Vývoj oslav, historické souvislosti a zajímavosti i současné zvyky. Kniha si kromě oblíbených životních mezníků jako narození nebo svatba (včetně historie rozvodů) všímá i svátků malých dětí, období dospívání a ukončení školy, ale i svátků seniorů včetně odchodu na odpočinek.Slavné bitvy českých panovníků
nakladatelství Albatros
rok vydání: 2003
počet stran: 304
Cena: 225 Kč


Kniha netradičním způsobem popisuje devět významných bitev českého středověku. Každá z nich je zpracována literární formou povídky, k níž je přidán populárně-naučný výklad souvislostí bitvy i širších okolností, slovník zajímavostí a přehled dalších historických údajů. V závěru každé kapitoly je popis procházky v současné krajině, kde se bitva odehrála s popisem stop, které dávné vojenské střetnutí zanechalo. Kniha je doplněna bohatou obrazovou dokumentací.
Slavná sídla české šlechty
nakladatelství Albatros
rok vydání: 2005
počet stran: 316
Cena: 225 Kč


Zpracováním navazuje na starší titul o významných bitvách. Kniha se věnuje životu rytířů a popisuje dvanáct významných hradů (Bečov nad Teplou, Bouzov, Český Šternberk, Housku, Konopiště, Kost, Lemberk, Pecku, Pernštejn, Rožmberk, Švihov a Trosky). Kniha není průvodce po památkách, ale popisuje život lidí a poradí, čeho si všimnout, pokud s dětmi příslušný hrad navštívíte. Ale pokud se do knihy začtou dospělí, překvapí určitě i je.


Život ve středověku
nakladatelství Albatros
rok vydání: 2007
počet stran: 400
Cena: 225 Kč


Kniha vydaná v rámci oblíbené edice OKO, které nabízí již po mnoho let přehledné encyklopedie pro děti i dospělé. V knize je abecedně seřazeno více než 200 hesel s obrázky, popisujícími základní předměty ze života lidí ve středověku - od bydlení, oblékání, kuchyně a zábavy až po zemědělství a řemeslo. Čtenář zde najde i hesla z náboženského života, dobového umění, správy, písemnictví, vojenství a dalších oborů lidské činnosti.


Sklářství
nakladatelství Grada Publishing
rok vydání : 2002
počet stran : 273

Cena : 180 Kč

První publikace na českém trhu, která spojuje popis technologie výroby a dekorování skla s historickým vývojem sklářství. Obsahuje rovněž přehled vývoje významných skláren u nás i ve světě, tabulku základních tvarů skla, rejstřík osobností.

České sklo
vydal Crystalex Nový Bor
rok vydání :
počet stran : 190


Výpravná publikace s množstvím barevných fotografií zahrnuje vývoj českého sklářství od jeho počátků až do konce 20. století (období od roku 1918 zpracoval spoluautor Antonín Langhamer).
Vyšla v několika jazykových mutacích a v současné době je již rozebrána.
Katovny a mučírny
nakladatelství Svoboda - Liberta Praha
rok vydání : 1992
počet stran : 70


Zajímavé čtení o středověkých, renesančních i barokních šatlavách, mučírnách i popravištích, právě tak jako o způsobech prosazování spravedlnosti a trestech za spáchané zločiny. Doplněno dobovými ilustracemi a úryvky z pramenů.
Osudy agrárního politického hnutí
Státní zemědělské nakladatelství Praha
rok vydání : 1990
počet stran : 64


Stručné dějiny agrární strany od jejího založení až do konce II. světové války. Historické souvislosti vzniku agrarismu. Biografie významných osobností agrárního hnutí.
Památky národní minulosti
Národní muzeum v Praze
rok vydání : 1989
počet stran : 276


Výpravná publikace (spoluautor J. Kočí a kolektiv) představuje české dějiny do roku 1848 a významné exponáty a dokumenty jednotlivých historických epoch.
Památky národní minulosti
Národní muzeum v Praze - katalog výstavy
rok vydání : 1989
počet stran : 170


Průvodce v té době novou historickou expozicí Národního muzea v Lobkovickém paláci na Pražském hradě (spoluautor Jiří Burian), na jejímž vzniku se autor podílel i jako odborný scénárista.
Aus Böhmens Hain und Flur
Ethnographisches Museum Kitsee
rok vydání : 1989
počet stran : 40


Katalog výstavy (spolu s V. Kopřivovou) české lidové kultury v rakouském muzeu na zámku v Kittsee. Nástin vývoje české lidové hmotné kultury.
Život staré Šumavy
Západočeské nakladatelství v Plzni
rok vydání : 1989
počet stran : 246


Vyprávění o dávných obyvatelích Šumavy, o jejich obživě a způsobu života i o tom, jak se dovedli bavit. Reálie života na Šumavě doplňují úryvky z kronik, starých smluv a sporů či lidové písně. Ilustrace František Skála.
Slovník starého zemědělského nářadí, nástrojů a strojů (1750 - 1914)
vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
rok vydání : 1989
2 díly
počet stran : 473


Základní příručka pro odborné pracovníky, doplněná množstvím kreseb. Ve vyčerpávajícím přehledu uvádí třídění zemědělského nářadí včetně popisů, vývoje, terminologie i okolnostech jeho používání.
Tradice lidové tvorby
nakladatelství Artia
rok vydání : 1988
počet stran : 190


Výpravná publikace o lidové hmotné kultuře v Čechách a na Moravě (spoluautorka Alena Vondrušková) shrnuje textem i bohatým obrazovým materiálem přehled lidové architektury, lidové umělecké výroby, typy tradičního oděvu i způsob obživy.
Zemědělské nářadí. Průvodce po sbírkovém fondu Muzea Šumavy.
Muzeum Šumavy Sušice
rok vydání : 1987
počet stran : 136


Na základě zpracování rozsáhlé sbírky tradičního šumavského zemědělského nářadí představuje formou katalogových popisů jednotlivé sbírkové předměty. Součástí je rozsáhlá studie o tradičním šumavském zemědělství.
Etnografický slovník I. Domácí kuchyňské nářadí, nádobí a náčiní.
Národní muzeum v Praze
rok vydání : 1987
počet stran : 70


Spolu s V. Kopřivovou a T. Grulichem. Průkopnické dílo, které se jako první pokouší systemizovat názvosloví jedné z oblastí tradiční lidové hmotné kultury. Na základě koncepce této publikace vznikaly později slovníky dalších celků.


  e-mail :