Ukázka z knihy

Rodina

O tom, co je a není rodina, jakou má funkci a zda má vůbec smysl, existuje dnes mnoho dohadů a fám. Kniha Aleny Vondruškové rozebírá historický vývoj i kulturně antropologické zajímavosti z různých dob a částí světa, zabývá se rodinnými zvyklostmi nejen křesťanské Evropy, ale i ostatních kontinentů. Sleduje cestu člověka od narození k dospívání, způsob hledání a získání nevěsty, podobu svatby, ale také rozvodu, podoby stáří až k uložení do hrobu. Popisuje zvyklosti a rituály, které v průběhu tisíciletí utvářely vztahy mezi muži a ženami i mezi rodiči a dětmi. Text doplňují stovky často unikátních fotografií, např. se cest Hanzelky a Zikmunda, z výzkumů našich orientalistů, z rodinných archivů i sbírek muzeí.
 
nakladatelství MOBA Brno
autor: Alena Vondrušková
rok vydání: 2020
počet stran: 248
řada: Knihy A. Vondruškové

Cena: 399 Kč