Autor    Historická beletrie    Pro děti    Literatura faktu    CD & DVD    Talk Show    Objednávka
English version
S ohledem na velký zájem jsem nucen požádat zájemce, aby zatím neposílali další objednávky. Omlouvám se a děkuji.Nabídka pořadů o literatuře a historii

Vyprávění spisovatele Vlastimila Vondrušky, vhodné především pro knihovny, délka cca 90 minut. Pořady nejsou koncipovány pro základní školy! S ohledem na frekvenci akcí nutno objednat s dostatečným předstihem.

Akce se konají jen v měsících březen, duben a květen, na podzim pak v druhé polovině září, říjnu a první polovině listopadu.

Oldřich z Chlumu – historický román a skutečnost

Vyprávění o tom, jak jsem se jako historik dostal k psaní beletrie, o životě spisovatele a také o zásadách tvorby historické beletrie. Přiblížím historické prameny, které jsou k dispozici a jak se dají používat. Pokusím se také naznačit, jak na jejich základě přichází autorská inspirace. Na postavě Oldřicha z Chlumu rozebírám principy středověkého soudnictví a ve společnosti panoše Oty pak milostný život našich předků. Vyprávěním se prolínají nejen odborné informace z dějin, ale i zábavné historky ze života. Tento pořad má již více než 200 repríz. Vhodné i pro literární kavárny a malé kluby.
Ceny pořadů od 1. 1. 2021

Cena včetně cestovného a DPH


Do vzdálenosti 100 km od Doks u Máchova jezera
4500 Kč

Při vzdálenosti od 100 do 200 km od Doks u Máchova jezera
4900 Kč

Při vzdálenosti nad 200 km od Doks u Máchova jezera bez noclehu
6000 Kč

Při vzdálenosti nad 200 km od Doks u Máchova jezera s noclehem (hradí pořadatel)
5300 Kč  e-mail :