PŘIPRAVUJE SE


Předkládám svůj "ediční plán" pro rok 2021. Snažil jsem se, aby různé žánry uspokojily co nejvíce čtenářů. Samozřejmě musím myslet i na to, co se dá stihnout, ale také na to, aby mne psaní inspirovalo a těšilo, a vás alespoň trochu pobavilo. Kromě tištěných titulů v MOBĚ vyjdou samozřejmě v Tympanu další audioknihy a pokud zdravotní situace dovolí, začnu zase navštěvovat knihovny a tedy i vás. Už se na to moc těším. Program najdete na mých stránkách, až budou termíny jisté.


Lucemburská epopej

Románová freska začíná nástupem Jana Lucemburského na český trůn a končí smrtí jeho syna, římského císaře a českého krále Karla IV. Je to jedno z nejslavnějších období našich dějin, kdy byla Praha centrem římské říše, ale aspirovala i na to, aby se stala „druhým Římem“ křesťanstva. Složitý zápas obou panovníků o vládu doma i v zahraničí se prolíná se snahou šlechty reprezentované pány z Landštejna upevnit otřesené postavení českých zemí a chránit stavovské výsady. V epopeji se střídají mocenské intriky a válečné scény s běžnými denními starostmi románových hrdinů, a to vše v barvitém obraze života vrcholného středověku.

I. díl Král cizinec (1309–1333)
II. díl Kralevic Karel (1334–1347)
III. díl Slavná léta (1348–1355)
IV. díl Otec vlasti (1356–1378)

Lucemburská epopej I. (Král cizinec 1310–1333) vychází v listopadu 2022.


Ďáblova čísla

Titul odložen na konec roku 2022

Aktualizováno 06.05.2022: kniha právě vyšla


Královražda na Křivoklátě

Přemysl II. Otakar slaví patnácté výročí korunovace českým králem. Jeho manželka Kunhuta spolu s několika předními velmoži mu uchystá jako překvapení okázalou oslavu na Křivoklátě, kam se sjedou nejen jeho věrní stoupenci, ale také řada zahraničních spojenců. Mezi hosty je i Oldřich z Chlumu se svým pomocníkem panošem Otu. Jedním z vrcholů slavnosti je rytířský turnaj, jehož se účastní všichni rytíři a také český král. A právě tímto turnajem začíná řada krutých vražd, které musí Oldřich z Chlumu co nejrychleji objasnit, protož tentokrát nejde jen o spravedlnost, ale také o osud české královské koruny.

Vyjde na podzim 2021


O svobodě myšlení

Na základě logiky a historických zkušeností rozebírá autor hranice mezi dezinformací, informací a názorem. Vypráví o tom, jak se mínění lidí ovlivňovalo v minulosti, jaké prostředky se k tomu užívaly, a na řadě konkrétních příkladů ukazuje, jak škodlivá je netolerance k myšlenkám jiných lidí. Kniha přináší kromě mnoha zajímavých informací a odborných údajů také autorův svěží humor.

Vyjde na podzim 2021


Křišťálový klíč IV. - Hejnické pastorále

V závěrečném dílu tetralogie se vrací Falknovská huť zpět do vlastnictví rodu Heřmanů, i když je to v časech, kdy se severočeskému sklářství už nedaří zdaleka tak dobře jako dříve. Jednotliví členové rodu pokračují v tom, co započali a jak už to tak bývá, ne všem se daří. Matyáš zůstává u svého jarmarečního obchodování, zato plátenictví se daří výtečně. Z toho profituje Vilemína, která získává na kamenickém panství stále větší vliv. Musí však řešit ožehavý problém svého syna Filipa, kterého zmrzačil pes a jehož utajeným otcem je nejspíše hrabě Kinský. Úspěšnou podnikatelkou je i Pavlína, která má však problém s tím, že na jejím panství stojí hamr, který vyrábí hlavně pro pušky. A to je v časech začínající války velice ožehavý majetek. Své místo na slunci hledají i další členové rodu, ať již jako umělci, skláři, hospodyně a matky či jako zbožný poustevník.

Vyjde v květnu 2021

Ukázka


Oldřich z Chlumu - Spiknutí oběšenců

Na jaro roku 2021 chystám další příběh Oldřicha z Chlumu, který se bude znovu odehrávat u nás v severních Čechách. Jmenovat se bude Spiknutí oběšenců a bude to jako obvykle zamotaný tajuplný příběh s bezohlednými zločiny, milostnými dobrodružstvími panoše Oty a překvapivým řešením.

Anotace: Na královských statcích poblíž městečka Benešova u Ploučnice zakládá panovník hrad Ostrý. Od počátku však stavbu provázejí potíže, a proto je dohledem pověřen Oldřich z Chlumu. Jenže dříve, než se může svých povinností ujmout, dojde v Benešově ke vzpouře, jejíž okolnosti jsou velice nejasné. Co je však podstatné, její aktéři, tři bratři a sestra, jsou z rozhodnutí královského rychtáře oběšeni. Ráno však těla na šibenici nejsou a rychtář je zavražděn. Podle svědectví jeho ženy ten mord spáchali právě ti čtyři oběšenci. Lidé jsou zastrašeni a zvláště s královskými úřady nechce nikdo z nich mluvit. Proto do kraje vyráží v převleku panoš Ota, jehož cesta však neproběhne tak snadno, jak si Oldřich z Chlumu představoval. Zlo jako by se vršilo a přibývají mrtví, ale co je nejhorší, podle svědků je mají na svědomí oběšení sourozenci.

Vyjde na konci ledna 2021

Ukázka


Manželské zrcadlo - příběh z řady Letopisy Královské komory

Na Starém Městě pražském je v domě tiskaře Jana Severína otrávena jeho švagrová Klárka. Vzápětí je z toho zločinu obviněn on sám. I když všechno svědčí proti němu, ujímá se Jiří Adam z Dobronína soukromého pátrání, neboť tuší, že věc není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Do hry vstupuje snaha utrakvistických konšelů a učenců zabránit vydání Hájkovy Kroniky české, která se právě u Jana Severína tiskne. Rozpoutá se složitá právní bitva, v níž pomáhá bývalý královský notář Ulrich z Jenišova. Záhy se ukáže, že klíč je třeba hledat v knize Manželské zrcadlo, kterou obdržela hospodyně Jiřího Adama z Dobronína Rozárka. A vše ještě komplikuje Petr Korec, který potká svou milenku z mládí, nyní šenkýřku na Anenském rynku. Tím začíná řetěz podivných událostí, v nichž hraje roli víra, čest, nevěra a hamižnost.

Aktualizováno 30.11.2020: kniha právě vyšla

Ukázka


Křišťálový klíč III. – Jarmarečník

Vypravěčkou událostí třetího dílu je Vilemína, dcera druhého Ignácova syna Johana. Její osudy jsou také základní osou děje, neboť si projde velkým osobním zklamáním, ale současně se jako žena dokáže prosadit v plátenickém podnikání. Dědicové syna Ignáce Heřmana přijdou o Falknovskou huť, kterou získala Leopoldova bývalá snoubenka Hildegarda a ta žije pro jedinou věc - rodu Heřmanů se pomstít. Doplácí na to všichni, kteří se dál věnují sklářství, ale právě s pomocí Vilemíny se její bratr Ambrož dokáže postavit na vlastní nohy a založí novou sklářskou huť. Tradiční obchod nahrazují dravé obchodní kompanie, které nemilosrdně likvidují konkurenci. Na to doplatí nejmladší z Ignácových synů Matyáš, který je nakonec nucen živit se jako trhovec - jarmarečník. To je ovšem jen zlomek událostí, které 3. díl popisuje.

Aktualizováno 30.9.2020: kniha právě vyšla

Ukázka